Rezerwacje

Jeśli po zapoznaniu się z ofertą, zdecydowali się Państwo dokonać rezerwacji naszego apartamentu możecie to zrobić na trzy sposoby:
• telefonicznie pod nr tel. 604-27-07-06 (obsługa porozumiewa się w języku polskim i angielskim)
• drogą mailową: rezerwacje@zlotetarasy.gda.pl
• online:
Zarezerwuj teraz

Uwaga! Zgodnie z naszym regulaminem, pełna rezerwacja zostaje dokonana po wpłaceniu zadatku w wysokości 20% kwoty pobytu na konto Bank Spółdzielczy w Sztumie, nr 59 8309 0000 0072 2170 3000 0010.


Wybierając opcję ZAREZERWUJ TERAZ nie pobierana jest od gościa zaliczka, a podana kwota jest ostateczną - łącznie ze zużyciem energii elektrycznej.

Cennik

1 nocleg - 300 PLN
2 noclegi - 500 PLN
3 i więcej noclegów - cena za dobę wynosi 200 PLN

Regulamin

I - Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynająć apartament. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania rezerwacji e-mail lub też telefonicznie.

II - Rezerwacja

1. Warunkiem dokonania rezerwacji apartamentu Złote Tarasy jest wpłacenie zadatku w wysokości 20% całkowitej kwoty bądź też całości.
2. Po wpłynięciu kwoty na nasze konto klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji apartamentu.
3. W przypadku, gdy nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu u osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. W przypadku anulowania rezerwacji Klient ponosi koszty w wysokości wpłaconego wcześniej zadatku (20% ceny wynajmu).
5. Termin pobytu można przedłużyć w momencie gdy apartament nie jest zarezerwowany przez inne osoby. W tym przypadku należy jak najszybciej powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę odpowiadającą za klucze.

III – Ceny

Podana w cenniku apartamentu cena obejmuje:
1. Pobyt w apartamencie ustalonej ilości osób.
2. Zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Klientów (przy pobycie dłuższym niż 7 dni dodatkowa zmiana co tydzień).
3. Koszt sprzątania końcowego (przy pobycie dłuższym niż 7 dni dodatkowe sprzątanie co tydzień).
4. Opłatę rezerwacyjną.
Koszt zużycia przez Klienta energii elektrycznej nie jest wliczony w cenę apartamentu i regulowany jest w dniu wyjazdu. Wyjątek stanowi opcja rezerwacji ZAREZERWUJ TERAZ.

IV - Przyjazd i wyjazd

1. Klienta oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 14:00
2. Opuszczenie apartamentu przez Klienta powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godziny 11:00
3. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu klienta
4. Ewentualny pobyt zwierząt powinien być przez Klienta uzgodniony telefonicznie przed przyjazdem.

V – Zasady obowiązujące w czasie pobytu

1. Umowa najmu apartamentu zwarta pomiędzy Właścicielem a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie najem lokalu.
2. W apartamencie zabronione jest palenie tytoniu oraz wprowadzanie zwierząt; Klient zobowiązuje się do poszanowania mienia Właściciela oraz ogólnie przyjętego porządku publicznego.
3. Dzieci na placu zabaw powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce na umówioną wcześniej godzinę klient jest zobowiązany do powiadomienia telefonicznie Właściciela.
5. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe i dokumenty pozostawione w apartamencie.
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej należności z tytułu najmu lokalu także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu.
7. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz włączania alarmu, a także starannego przechowywania kluczy, bez dostępu do nich osób trzecich.
8. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządził w wyposażeniu apartamentu oraz w samym apartamencie. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Właściciela o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
9. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Klienta, bez przekazania apartamentu może spowodować roszczenia ze strony Właściciela.
10. W trakcie pobytu Klient będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Z tego powodu Właściciel lub jego przedstawiciel przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie Klienta ( w tym także do sprzątania i wymiany pościeli i ręczników w trakcie pobytu).
11. Jeżeli w trakcie Państwa pobytu będziecie nie zadowoleni z jakości świadczonych usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Właściciela, proszę natychmiast ten fakt zgłosić, aby móc rozwiązać zaistniały problem.

VI - Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.
Zapraszamy Państwa do wypoczynku w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, gdzie w malowniczym przesmyku pomiędzy jeziorami Ostrzyckim i Wielkie Brodno usytuowała się miejscowość Brodnica Dolna.

Właśnie tu, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oddajemy do dyspozycji dwa całoroczne apartamenty typu studio o wysokim standardzie.

Mamy nadzieję, że ciekawa okolica, urozmaicona rzeźba terenu, otaczające lasy i liczne jeziora zachęcą Państwa do wypoczynku na Kaszubach.

quality cetrificate
noclegiApartamenty Złote Tarasynoclegi Brodnica Dolnanoclegi Brodnica Dolna